giới thiệu

Là đại lý chính hãng của Công ty ToyotaViệt Nam- Chuyên kinh doanh xe Toyota, cung cấp dịch vụ sau bán hàng và phụ tùng chính hãng. Trong những năm kinh doanh, bước đầu Xí nghiệp cũng đã đạt được một số thành tựu: – 8 năm liên tục (1998 – 2005), năm 2007, 2010 là đại lý xuất sắc nhất Toyota ViệtNam về các mặt bán hàng, dịch vụ, làm hài lòng khách hàng. – Là đại lý đầu tiên đạt doanh số bán 1000 xe/năm vào năm 2002 – Là đại lý đầu tiên đạt doanh số bán 2000 xe/năm vào năm 2003 – Là đại lý đầu tiên đạt doanh số xe bán lũy tiến 5000 xe vào tháng 06/2003 – Là đại lý đầu tiên đạt doanh số xe bán lũy tiến 10.000 xe vào giữa năm 2006. Với 2.500m2 bao gồm nhà xưởng, bãi đỗ xe, phòng trưng bày ô tô, phòng chờ cho khách hàng, phòng cố vấn dịch vụ, phòng phụ tùng… 

toyota hilux

-10%

COROLLA ALTIS 2.0V SPORT

TOYOTA HILUX 2.8G 4×4 AT pro

1,168,000,000VNĐ 1,050,000,000VNĐ
-10%

COROLLA ALTIS 2.0V SPORT

TOYOTA FORTUNER 2.7V 4×2

1,168,000,000VNĐ 1,050,000,000VNĐ
-14%

COROLLA ALTIS 2.0V SPORT

TOYOTA CAMRY 2.5Q

868,000,000VNĐ 750,000,000VNĐ
-14%

COROLLA ALTIS 2.0V SPORT

TOYOTA INNOVA 2.0G

868,000,000VNĐ 750,000,000VNĐ
-2%

COROLLA ALTIS 2.0V SPORT

TOYOTA INNOVA 2.0V

750,000,000VNĐ 732,000,000VNĐ
-2%

COROLLA ALTIS 2.0V SPORT

TOYOTA HILUX 2.8G 4×4 MT

850,000,000VNĐ 832,000,000VNĐ
-4%

COROLLA ALTIS 2.0V SPORT

TOYOTA VIOS 1.5G (CVT)

950,000,000VNĐ 912,000,000VNĐ
-4%

COROLLA ALTIS 2.0V SPORT

COROLLA ALTIS 2.0V SPORT

950,000,000VNĐ 912,000,000VNĐ

TOYOTA FORTUNER

-10%

COROLLA ALTIS 2.0V SPORT

TOYOTA HILUX 2.8G 4×4 AT pro

1,168,000,000VNĐ 1,050,000,000VNĐ
-10%

COROLLA ALTIS 2.0V SPORT

TOYOTA FORTUNER 2.7V 4×2

1,168,000,000VNĐ 1,050,000,000VNĐ
-14%

COROLLA ALTIS 2.0V SPORT

TOYOTA CAMRY 2.5Q

868,000,000VNĐ 750,000,000VNĐ
-14%

COROLLA ALTIS 2.0V SPORT

TOYOTA INNOVA 2.0G

868,000,000VNĐ 750,000,000VNĐ
-2%

COROLLA ALTIS 2.0V SPORT

TOYOTA INNOVA 2.0V

750,000,000VNĐ 732,000,000VNĐ
-2%

COROLLA ALTIS 2.0V SPORT

TOYOTA HILUX 2.8G 4×4 MT

850,000,000VNĐ 832,000,000VNĐ

COROLLA ALTIS

-10%

COROLLA ALTIS 2.0V SPORT

TOYOTA HILUX 2.8G 4×4 AT pro

1,168,000,000VNĐ 1,050,000,000VNĐ
-10%

COROLLA ALTIS 2.0V SPORT

TOYOTA FORTUNER 2.7V 4×2

1,168,000,000VNĐ 1,050,000,000VNĐ
-14%

COROLLA ALTIS 2.0V SPORT

TOYOTA CAMRY 2.5Q

868,000,000VNĐ 750,000,000VNĐ
-14%

COROLLA ALTIS 2.0V SPORT

TOYOTA INNOVA 2.0G

868,000,000VNĐ 750,000,000VNĐ
-2%

COROLLA ALTIS 2.0V SPORT

TOYOTA INNOVA 2.0V

750,000,000VNĐ 732,000,000VNĐ
-2%

COROLLA ALTIS 2.0V SPORT

TOYOTA HILUX 2.8G 4×4 MT

850,000,000VNĐ 832,000,000VNĐ
-4%

COROLLA ALTIS 2.0V SPORT

TOYOTA VIOS 1.5G (CVT)

950,000,000VNĐ 912,000,000VNĐ
-4%

COROLLA ALTIS 2.0V SPORT

COROLLA ALTIS 2.0V SPORT

950,000,000VNĐ 912,000,000VNĐ

TOYOTA LAND

-10%

COROLLA ALTIS 2.0V SPORT

TOYOTA HILUX 2.8G 4×4 AT pro

1,168,000,000VNĐ 1,050,000,000VNĐ
-10%

COROLLA ALTIS 2.0V SPORT

TOYOTA FORTUNER 2.7V 4×2

1,168,000,000VNĐ 1,050,000,000VNĐ
-14%

COROLLA ALTIS 2.0V SPORT

TOYOTA CAMRY 2.5Q

868,000,000VNĐ 750,000,000VNĐ
-14%

COROLLA ALTIS 2.0V SPORT

TOYOTA INNOVA 2.0G

868,000,000VNĐ 750,000,000VNĐ
-2%

COROLLA ALTIS 2.0V SPORT

TOYOTA INNOVA 2.0V

750,000,000VNĐ 732,000,000VNĐ
-2%

COROLLA ALTIS 2.0V SPORT

TOYOTA HILUX 2.8G 4×4 MT

850,000,000VNĐ 832,000,000VNĐ
-4%

COROLLA ALTIS 2.0V SPORT

TOYOTA VIOS 1.5G (CVT)

950,000,000VNĐ 912,000,000VNĐ
-4%

COROLLA ALTIS 2.0V SPORT

COROLLA ALTIS 2.0V SPORT

950,000,000VNĐ 912,000,000VNĐ